Pourquoi Des Vélos pour l'éducation
Hej!

I vår familj cyklar alla mountainbike. Med våra cyklar så kommer vi ut i naturen, upptäcker nya platser, tränar, tävlar och tar oss till skola och jobb.

Vi vill ge skolelever som inte har en egen cykel i länder i Afrika, Sydamerika och Asien en chans att kunna cykla till skolan mm. Får fler barn chansen att ta sig till skolan och få utbildning så bidrar vi till en lite bättre framtid.

Läs gärna mer om cyklarna och projektet på https://worldbicyclerelief.org. Där hittar du info om cyklarna, vilka länder cyklarna hamnar i och hur de kan hjälpa människorna där.

En "Buffalo"-cykel kostar 134 EUR vilket är ca 1350 SEK. Tycker du att det låter som en bra idé? Hur många cyklar kan vi samla in pengar till om vi hjälps åt?

Nu rullar vi!

Des Vélos pour l'éducation

En fournissant des vélos aux enfants, en particulier aux filles, vous pouvez leur permettre d’accéder à l’éducation et changer le cours de leur vie.

Lire la suite

Dons reçus 1

EUR 134
Anna Kristiansson
il y a 2 ans
Le lien de l'invitation a été copié dans le clipboard